Make your own free website on Tripod.com
   
  
 Ved å analysere tendensene som ligger i tiden, er det mulig å få innsikt i nåværende og nettopp inntreffede begivenheter, og tendenser for fremtiden.

Vil du motta en av disse analysene? Send en e-post til supergitte@yahoo.com hvor du forteller når(tid og dato) og hvor du er født, og du får nærmere informasjon om hva dette dreier seg om!
tilbake