Make your own free website on Tripod.com
   
  
Den yrkesmessige analysen henvender seg til hvilke evner du har og hvordan du kan bruke evnene.
  
Den personlige analysen tar seg av relasjoner og skjulte psykologiske årsaker, og henvender seg til hvordan du kan forberede deg på området.

Vil du motta en av disse analysene? Send en e-post til supergitte@yahoo.com hvor du forteller når(tid og dato) og hvor du er født, og du får nærmere informasjon om hva dette dreier seg om!
tilbake